این واحد با بکارگیری روش تولید گریس بر پایه کلسیم و استفاده از اتوکلاو در ساخت صابون گیری و با رویکرد تولید گریس پایه کلسیم مشغول به فعالیت می باشد. ضمناٌ این واحد تولیدی دارای استاندارد از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

TOP