گریس یک فرآورده نیمه سیال تا جامد است که از توزیع تغلیظ کننده جامد(Thickener) در روانکار مایع ساخته می شود . گریس ها و روغن ها دارای اهداف مشابهی برای به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش بین سطوح متنحرک هستند . مشخصات ذکر شده در زیر مزایای برتری کاربرد گریس نسبت به روغن ها است، ولی دو نقطه ضعف عمده یعنی عدم خنک کنندگی و همچنین نداشتن خاصیت پاک کنندگی باعث محدودیت در بکارگیری گریس می شود .

 
   - تعداد دفعات کمتر روانکاری
   - سهولت بکارگیری
   - منتفی شدن نشتی با استفاده از خاصیت آب بندی گریس ها
   - کارآیی بهتر در شرایط دما و فشار بالا
   - قابلیت ماندگاری در محل روانکاری شده  
   - ساده تر شدن طراحی سیستم های روانکاری

 

 این واحد با بکارگیری روش تولید گریس بر پایه کلسیم و استفاده از اتوکلاو در ساخت صابون گیری و با رویکرد تولید گریس پایه کلسیم مشغول به  فعالیت می باشد. ضمناٌ  این واحد  تولیدی دارای  استاندارد از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. 

 

 

 

 

TOP